78-111 Ustronie Morskie
ul. Ku Słońcu 8
tel.: 605 606 002
Ośrodek Wypoczynku
Rodzinnego

KONTAKT i REZERWACJE

Pobyt w "GOŚCIŃCU"  polecamy szczególnie osobom, dla których odległość od morza nie jest najistotniejszym warunkiem wypoczynku. "GOŚCINIEC" znajduje się około 1800m od plaży. 

Mamy nadzieję, że duży, ogrodzony teren ze stawem, dwoma basenami, boiskiem do zabaw z piłką, boiskiem do siatkówki, placem zabaw, świetlicą i innymi atrakcjami w pełni zrekompensują Państwu tą nieco większą odległość od plaży.  

Warunki pobytu:

1. Rezerwacja:

Rezerwacja przyjmowana jest telefonicznie.
Aby rezerwacja była skuteczna musi być poparta wpłatą zadatku w uzgodnionym w rozmowie terminie ( najczęściej do 3 dni ).
Na wpłacony zadatek Gość otrzymuje drogą mailową "potwierdzenie rezerwacji" w formie .pdf. Potwierdzenie zawiera termin pobytu, ilość osób, rodzaj zakwaterowania, całkowitą kwote rezerwacji oraz kwotę wpłaconego zadatku i pozostałą do zapłaty.

 

2. Godziny przyjazdu, płatność, rezygnacje.

Pobyty zaczynają się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i trwają do 9.00 w dniu wyjazdu. W miarę możliwości domki/pokoje mogą być wydane wcześniej jeżeli będą już przygotowane. Jeżeli Gość planuje przyjazd po godzinie 18 w dniu przyjazdu wymagany jest w tej sprawie kontakt telefoniczny. Brak kontaktu do godziny 18 dnia rozpoczęcia pobytu traktowany bedzie jako rezygnacja z przyjazdu. Zadatek nie będzie zwrócony.

Gość może zrezygnować z pobytu z dowolnych przyczyn w dowolnej chwili.
do 60 dni przed datą przyjazdu - zadatek będzie zwrócony w całości. 
do 30 dni przed datą przyjazdu - zadatek będzie zwrócony w wysokości 50 % wpłaty.
poniżej 30 dni od daty przyjazdu powoduje utratę zadatku.
Zadatek zostaje zwrócony w terminie 14 dni od zgłoszenia rezygnacji.
Skrócenie pobytu przez Gościa z dowolnych przyczyn nie leżących po stronie OWR Gościniec nie będzie podstawą do żądania zwrotu opłaty za pobyt.
 

Płatność za cały pobyt jest pobierana z góry po zapoznaniu się Gościa z warunkami pobytu przed zajęciem domku/pokoju w czasie procedury meldunkowej. Płatność wnoszona jest w gotówce. Na wpłaconą łączną kwotę Gość na życzenie może otrzymać dokument sprzedaży (fakturę).

 

3. Pobyt

W czasie pobytu Gościa obowiązują zasady funkcjonujące w OWR Gościniec. Dotyczy to podstawowych ogólnych zasad współżycia społecznego takich jak: cisza nocna ( 22 - 7 ), poszanowanie mienia Ośrodka, parkowania w miejscach wyznaczonych, zachowania kultury itp.

 

4. Warunki pobytu z psem.

Za pobyt psa nie jest pobierana żadna opłata, jednakże pobyt z psem jest możliwy wyłącznie pod warunkiem pełnego poszanowania wymogów stawianych przez Ośrodek.
Tymi zasadami są:

- Całkowitą odpowiedzialność za psa i jego jakiekolwiek zachowanie ponosi jego Właściciel. Ośrodek w żadnym wypadku nie będzie odpowiadał za naruszenie przez Właściciela psa zasad pobytu ze zwierzętami.
- Ośrodek liczy na Państwa odpowiedzialność i zrozumienie. Oczekujemy iż podejmując decyzję o zabraniu swojego pieska macie Państwo świadomość że nie wszyscy tolerują częste szczekanie psa, a inni Goście oczekują spokoju i ciszy. Jeżeli Państwa piesek będzie bardzo uciążliwy i głośny, będziemy oczekiwali, że opuści teren Ośrodka lub przerwiemy świadczenie usługi bez zwrotu zapłaconej kwoty.
- Wymagane jest przebywanie psa na smyczy zawsze, gdy opuszcza domek. Nie ma znaczenia, czy pies jest większy czy mniejszy, czy jest łagodny czy nie, czy są w pobliżu inne osoby czy też nie. Piesek zawsze musi być na smyczy.
- Państwa piesek załatwia swoje potrzeby fizjologiczne zawsze poza terenem Ośrodka. Wokół są łąki zatem miejsca do tego celu nie zabraknie. Gość ma obowiązek tak opiekować się swoim pupilem, aby ten warunek został bez wyjątków dotrzymany.
- Państwa pies nie może przebywać na łóżkach, meblach lub w pościeli. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego warunku pupil Gościa w trybie natychmiastowym i bezpowrotnie opuszcza teren Ośrodka.
- Państwa piesek nie może pozostawać sam w domku gdy Państwo opuszczacie teren np. na plażę itp. Stwierdzenie takiego faktu może upoważniać Ośrodek do przerwania świadczenia usługi.
- Gość przebywający z psem oświadcza, iż bez sprzeciwu przed zakończeniem pobytu pokryje wszelkie straty spowodowane przez jego psa.


 

5. RODO

Zgodnie z zasadami wymogów RODO Ośrodek pobiera minimum danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Składając rezerwację Gość godzi się na:

- w procesie rezerwacji - podanie swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Tym samym Gość wyraża zgodę na przesłanie potwierdzenie rezerwacji po wpłacie zadatku potwierdzającego rezerwację.

- przy przyjmowaniu domku/pokoju do użytkowania - adresu stałego pobytu. Jeżeli Gość życzy sobie wystawienia faktury ( np. dla celów dopłaty z funduszu socjalnego ) wówczas wyraża zgodę na wpisanie do faktury danych które sam podaje np. numery pesel osób uprawnionych.

- monitoring - dla poprawy bezpieczeństwa wypoczynku Ośrodek posiada system monitoringu. Ośrodek oświadcza, iż zapis monitoringu jest prowadzony w tzw. "pętli" i jest kasowany automatycznie po ok. 7 dniach. Gość dokonując rezerwacji wyraża zgodę na rejestrację wizerunku w przedstawionym zakresie.

Ośrodek oświadcza iż nie przetwarza danych w inny sposób jak tylko w procesie rezerwacji i wykonania usługi. Ośrodek przechowuje dane wyłącznie w formie papierowej z wyłączeniem wysłanego "Potwierdzenia rezerwacji". Ośrodek nigdy i w żadnych okolicznościach nie wykorzystuje danych ani nie udostępnia ich podmiotom zewnętrznym. Ośrodek niszczy zapisane dane niezwłocznie po zakończeniu wykonywania usług w danym roku kalendarzowym.

 

 

 

Jeżeli szukasz miejsca do głosnego imprezowania, nocnych balang, nie szanujesz innych ludzi, masz w nosie czy niszczysz kogoś mienie a mówienie "dzień dobry!" sprawia Ci kłopot - nie przyjeżdżaj do Gościńca... Będziesz się źle czuł wśród ludzi innych od Ciebie...

 

 

 


Gościniec
ul. Ku Słońcu 8
78-111 Ustronie Morskie

Telefon kontaktowy:
605 606 002

e-mail: gosciniec@opoczta.pl